Kungsbacka sporthall

Detaljplan för sporthall

Aktuellt

Just nu byggs en sporthall bestående av två fullstora idrottshallar i Kungsbacka sportcenter. Byggherre är Nystad stadsutveckling AB. 

Beskrivning

Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden 12 september 2019 och vann laga kraft 11 oktober 2019. Detaljplanen innehåller två idrottshallar i fullmått, i ett centralt placerat stadsutvecklingsprojekt.

Idrottshallarna kommer att ersätta befintliga Aranäshallen A och Aranäshallen B. Den ena hallen kommer möjliggöra för en publikkapaciteten på upp till 1000 åskådare.

Kungsbacka sportcenter & Aranäs

I området för Kungsbacka sportcenter och stadsdel Aranäs händer det mycket just nu. Det blir bland annat nytt badhus, park, arena, ny skola, bostäder, verksamhetslokaler och parkeringshus.

Läs mer om vad som händer i området Kungsbacka sportcenter & Aranäs.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna