Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Väster om ån

Valand och Ejdern

Väster om ån är det hittills största stadsomvandlingsprojektet i Kungsbacka. Området kommer att byggas ut med bostäder, handel och kontor.

Kvarteren Valand och Ejdern i centrala Kungsbacka omfattar ett område från Alléskolan i söder till Borgmästaregatan i norr. Det avgränsas i öster av Kungsbackaån och i väster av Varlavägen. Kvarteren ägs av Kungsbacka kommun.

Två etapper

Projektet genomförs i två etapper, först kvarteret Valand i norr, därefter kvarteret Ejdern i söder. 

En utredning om stadsförnyelse av de båda kvarteren har gjorts och förslaget innebär:

  • Minst 350 bostäder, varav minst en tredjedel hyresrätter
  • Äldreboende 
  • Cirka 10-15 000 kvadratmeter yta för kommersiella lokaler 
  • Cirka 1 000 parkeringsplatser

Syftet är att skapa ett stråk som förbinder Kungsbacka innerstad med Kungsmässan. Valand ska fungera som en ny del av centrum som binder samman Kungsbacka torg och Kungsmässan. Delar av Ejdern blir tillfällig parkering under utbyggnaden av Valand. 

 

 

 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna