Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Foto: Adam Folcker

Hedeleden

Hedeleden är en planerad förbindelse mellan Hällingsjövägen och Hede station. Hedeledens sträckning utreds närmare i ett planprogram som just nu tas fram för områdena Voxlöv, Tölö ängar etapp 3 och Tölö Ängar syd.

Första delen av Hedeleden är byggd söderifrån från Hällingsjövägen och avslutas just nu i en cirkulation med infart till Tölö Ängar etapp 2. Vid Hede station utgör cirkulationsplatsen på östra sidan av stationen starten av Hedeleden norrifrån.

Tidplan

För närvarande pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för Hedeleden. Som tidplanen ser ut just nu förväntas detaljplanen att antas av kommunfullmäktige i slutet av 2021. Planerad byggstart kommer tidigast kunna ske under 2022.

Nordöstra Kungsbacka stad

Hedeleden är en del av Nordöstra Kungsbacka stad. Status och handlingar finns under samlingssidan för projektet.

Nordöstra Kungsbacka stad

Kontakt

Projektledare Anders Wallergård
0300-83 89 26
anders.wallergard@kungsbacka.se