Aktuella projekt i Fjärås

Duvehed 2:14, verksamhetsområde

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft 11 november 2016. Vill du läsa handlingarna till detaljplanen finns de på kommunens webbkarta här. Öppna webbkartan, klicka på Bygga & Bo och klicka i Detaljplaner. Den aktuella detaljplanen heter FJP29. Kontakta oss om du vill veta mer om byggnation.

Beskrivning

I kommunens handlingsplan för nya verksamhetsområden pekas fastigheten Duvehed 2:14 ut som nästa område att utveckla i Fjärås stationssamhälle. Kommunen äger fastigheten som ligger öster om Västkustbanan, söder om Tostaredsvägen. Läget intill järnvägen och närheten till motorvägen gör att området har goda förutsättningar för företag med transportintensiv verksamhet.

Status och dokument

Kontakta gärna