Aktuella projekt i Åsa

Ölmanäs 6:80

Aktuellt

Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram ett planprogram. Nästa steg är samråd, där du har möjlighet att tycka till om förslaget.

Beskrivning

Planprogram för del av fastigheten Ölmanäs 6:80 i västra Åsa söder om Ölmanäs ringväg. Planprogrammet ska ge förutsättningar för byggnation av fem villor i fastighetens norra del. Området omfattas inte idag av någon detaljplan och eventuellt kan planområdet att komma att utökas för att bevara Bråtaviken.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna