Aktuella projekt i Åsa

Ölmanäs 31:1 och 7:10

Aktuellt

Kommunstyrelsen har beslutat att göra en förstudie. Det innebär att kommunen utreder förutsättningarna för områdets utveckling.

Beskrivning

Uppdraget gäller fastigheten Ölmanäs 31:1 i västra Åsa norr om Ölmanäs ringväg samt angränsande fastighet Ölmanäs 7:10. Förstudien ska titta på möjligheterna för en eventuell framtida utveckling av området.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna