Gråvattenfilter

För att rena vatten från bad, disk och tvätt kan du anlägga ett gråvattenfilter. Det kräver mindre yta än en infiltration eller markbädd.

Tänk på att det ska finnas dokumentation på att anläggningen klarar belastningen för ändamålet. För permanentboende behöver du ha en slamavskiljare först. För fritidsboende med enklare standard behövs ingen slamavskiljare.

Du behöver sköta din anläggning, till exempel filterbyte och rengöring av filter, enligt tillverkarens anvisningar. Om du ska kompostera filtret behöver du ansöka om tillstånd hos Miljö & Hälsoskydd.