Gällinge vattentäkt

I Gällinge i sydöstra delen av Kungsbacka kommun finns en mindre kommunal vattentäkt för ungefär 20 fastigheter.

Grundvattentäkten i Gällinge skyddas sedan 2010 av ett vattenskyddsområde.

Skyltar

Ett vattenskyddsområde innebär inte att terrängen är avspärrad eller förbjuden att vistas i. Men om det på något sätt läcker ut farliga ämnen måste man omedelbart larma räddningstjänsten. Oftast finns det skyltar om detta när man kör in i området.

Inom ett vattenskyddsområde gäller vissa restriktioner, exempelvis att man inte får lagra större mängder olja, vägsalt eller andra kemikalier i området.